• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

RECG zoekt een nieuw bestuur

Gepubliceerd op: 04-09-2019

Wil jij in contact komen met veel vastgoedbedrijven, jezelf op persoonlijk vlak ontwikkelen, een groot professioneel netwerk opbouwen en je CV uitbreiden? Solliciteer dan nu voor een parttime bestuursfunctie bij de Real Estate Club Groningen. Binnen het huidige bestuur zijn er vijf functies: Chairman, Secretary, Treasurer, Marketing & Company Relations. Hieronder vind je de functieomschrijvingen.

Chairman:

De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de RECG. Dit betekent dat de voorzitter er op toeziet dat er goed wordt samengewerkt binnen het bestuur en dat iedereen zijn taken uitvoert. De voorzitter is de spin in het web en daarmee het aanspreekpunt voor de bestuursleden. De voorzitter onderhoudt ook de externe contacten en is hij het aanspreekpunt voor de Raad van Advies, de Raad van toezicht en de voorzitters van de andere verenigingen van de faculteit.

Secretary & Student Relations:

De functie secretary & student relations heeft als doel de communicatie van en naar de stichting te onderhouden en het contact met studenten te optimaliseren. Als secretaris ben je dan ook verantwoordelijk voor alle communicatie van en naar de stichting, dit heeft betrekking op post, mail en persoonlijke communicatie. Deze communicatie kan worden doorgespeeld naar andere bestuursleden, indien dit nodig is. Daarnaast ben je als secretaris verantwoordelijk voor het notuleren tijdens bestuursvergaderingen. Als student relations ben je verantwoordelijk voor al het contact met (oud)studenten.

Treasurer:

De penningmeester heeft als doel de financiële continuïteit van de RECG te waarborgen. De penningmeester houdt toezicht op de inkomsten en uitgaven van de stichting en zorgt voor standaardisering in de begroting. Het is jouw taak de financiële continuïteit van de Real Estate Club te waarborgen. De liquiditeit van de stichting staat centraal: te allen tijde zal de stichting aan haar verplichtingen kunnen voldoen.

Marketing:

Aangezien de stichting pas in 2016 is opgericht is het voor de RECG van essentieel belang om aan haar naamsbekendheid te werken. Logischerwijs zal een groot deel van de werkzaamheden voor de persoon die de functie marketing bekleedt in het teken staan van dit algemene doel. Naamsbekendheid heeft een tweeledig karakter aangezien de stichting zowel aan haar naamsbekendheid naar de studenten als naar het bedrijfsleven toe dient te werken. De functionaris marketing is hierbij verantwoordelijk voor het bijhouden van de sociale media en de website.

Company Relations:

De functionaris Company Relations heeft de verantwoordelijkheid het sponsorbestand van de RECG te onderhouden en uit te breiden. Vanwege de brede achterban van de RECG moeten de disciplines over de gehele breedte van de vastgoedsector vertegenwoordigd zijn in het sponsorbestand. De disciplines waar aan gedacht moet worden  zijn private organisaties zoals consultants, beleggers, ontwikkelaars, brancheorganisaties en publieke instanties. Het is de doelstelling van deze specifieke bestuursfunctie om de vastgoedsector in verbinding te brengen met studenten. Hierbij staat centraal het betrekken en behouden van interessante organisaties waar studenten mogelijk in contact komen met hun toekomstige werkgever.

Interesse? Stuur voor 1 oktober je CV en motivatiebrief (inclusief voorkeursfunctie) naar board@recg.nl.

De ervaringen van onze voorgangers vind je in de video hier onder: