• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

AT Osborne Blog | Actuele uitdagingen en denken in kansen

Gepubliceerd op: 15-04-2020

Pas geleden liet het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een artikel weten dat men verwacht dat er door de coronacrisis een verlies van 40.000 arbeidsplaatsen in de bouw zal optreden. Het EIB constateert dat deze afname van arbeidsplaatsen al was verwacht, door de problemen met PFAS- en stikstofoxiden. Daar komt nu dus nog de coronacrisis bij. Bij AT Osborne kijken we graag naar kansen en hoe juist nu de bouwsector geholpen kan worden. Waar de zorgsector er alles aan doet om Nederland gezond te houden, kan de bouwsector ook haar steentje bijdragen in deze ongekende tijden.

De bouw is met zo’n 9% van het BBP en meer dan 300.000 arbeidsplaatsen van groot belang voor onze economie. Juist in deze sector liggen kansen om in tijden van corona door te gaan, in plaats van af te wachten. AT Osborne heeft daarom samen met collega bedrijven vanuit het BouwRegieNetwerk vijf concrete suggesties aangedragen hoe we in coronatijden kunnen denken in kansen, blijven ontwikkelen en bouwen aan een beter Nederland.

De belangrijkste suggesties gaan over het voortvarend door laten gaan van de voorbereiding van projecten, de besluitvormings- en vergunningprocedures en de uitvoering van de bouw. Daarnaast wordt geadviseerd om deze periode van minder intensief gebruik te benutten. Zo kan bijvoorbeeld gepland beheer- en onderhoudswerkzaamheden naar voren geschoven worden. Tot slot is het vooruitdenken een belangrijke suggestie, zodat de effecten van deze periode tijdig geëvalueerd, verwerkt en vertaald worden naar de opgaven voor de toekomst.  

Hoe belangrijk het is dat bepaalde projecten doorgaan, ondervindt AT Osborne ook in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is de recente opening van de Academisch High Intensive Care Amsterdam (AHICA). Op deze AHICA worden patiënten behandeld, die acute psychiatrische zorg nodig hebben. Een team van verpleegkundigen, psychiaters, artsen, psychologen, maatschappelijk werkers en therapeuten geeft hier 24-uurszorg. AT Osborne heeft het ontwerp- en uitvoeringsproces begeleid. Een van de uitdaging was dat de afdeling enkele dagen eerder op moest voor de opvang van herstellende psychiatrische Covid-19 patiënten. Een andere uitdaging van dit project is het speciale ontwerp. De afdeling is ontworpen volgens het HIC model, een gedachtegoed dat diverse GGZ partners samen ontwikkelden, om mensen, die in ernstige psychiatrische nood verkeren, goed en menswaardig op te vangen en te behandelen. Dit gedachtegoed vraagt om een andere opzet en indeling dan de oorspronkelijk afdeling. Bij de nieuwe afdeling is er daarom veel aandacht besteed aan een ontwerp dat het herstel en welzijn bevorderd en waarbij deze ‘healing environment’ bijdraagt aan het reduceren van negatieve emoties als angst, stress en agressie.

Over AT Osborne

De inrichting van de leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn van de mens. Denk daarbij aan onbelemmerde mobiliteit, een schoon en veilig milieu, passende huisvesting en goede gezondheidszorg. AT Osborne draagt daaraan bij met duurzame oplossingen. Onze focus ligt op infrastructuur, gezondheidszorg en duurzame leefomgeving. Maatschappelijk vastgoed is daarbij een belangrijk aandachtgebied. Ons motto is: ‘Urban Matters, People Matter’. Met ruim 150 specialisten, (juridische) consultants en (project)managers, werken wij met onze opdrachtgevers aan het beste resultaat.

Website AT Osborne: www.atosborne.nl